Importing and Exporting Components

کاربرد اصلی کامپوننت ها, قابلیت استفاده مجدد آنهاست: شما میتوانید کامپوننت هایی بسازید که متشکل از کامپوننت های دیگر هستند ولی درگل بهتر است که هربخشی را تبدیل به کامپوننت کنید چون اسکن کردن آنها توسط اجرا کننده آسان تر است.

You will learn

 • کامپوننت ریشه (root) چیست
 • چگونه کامپوننتی را ایمپورت یا اکسپورت (import - export) کنیم
 • از دستور default استفاده کنم
 • چگونه چندین کامپوننت که داخل یک فایل هستند را export کنم.
 • چگونه در چندین فایل کامپوننت هارا تقسیم کنم

فایل کامپوننت اصلی

در بخش Your First Component, شما یک Profile کامپوننت ساختید و یک کامپوننت Gallery داخل آن رندر میشود:

function Profile() {
 return (
  <img
   src="https://i.imgur.com/MK3eW3As.jpg"
   alt="Katherine Johnson"
  />
 );
}

export default function Gallery() {
 return (
  <section>
   <h1>Amazing scientists</h1>
   <Profile />
   <Profile />
   <Profile />
  </section>
 );
}

در این مثال, کامپوننت ریشه فایل App.js است. ممکن است این فایل در پروژه های مختلفی مانند NextJS متفاوت است

ایمپورت و اکسپورت کردن کامپوننت ها

به عنوان مثال فرض کنید در یک لیست چند کامپوننت Gallery یا Profile داشته باشید. بهتر است داخل فایل کامپوننت اصلی نباشند و در کامپوننت های جداگانه ای قرار بدهید.

 1. یک فایل جاوااسکریپتی بسازید و تبدیل به یک کامپوننت کنید
 2. در آن فایل, کامپوننت های خود را اکسپورت کنید (از default یا name export کنید).
 3. همان کامپوننت را در هر فایلی که میخواهید از آن استفاده کنید ایمپورت کنید (استفاده از تکنیک ایمپورت default یا named exports).

خب, اینجا کامپوننت های Profile و Gallery را ساخته ایم و داخل فایل App.js ایمپورت کردیم و داریم از آنها استفاده کنیم. حال در دستور ایمپورت مربوط به کامپوننت Gallery, بجای Gallery نام آن را به Gallery.js تغییر دهید

import Gallery from './Gallery.js';

export default function App() {
 return (
  <Gallery />
 );
}

به موارد زیر که به دو کامپوننت تقسیم شدند دقت کنید:

 1. Gallery.js:
  • کامپوننت Profile را صرفا تعریف کرده و آن را اکسپورت نکرده
  • از کامپوننت Gallery به عنوان default export. اکسپورت گرفته
 2. App.js:
  • کامپوننت Gallery را به عنوان default import از Gallery.js ایمپورت کرده
  • کامپوننت اصلی یا App را به عنوان default export. اکسپورت کرده

Note

ممکن است با فایل هایی مواجه بشوید که پسوند .js را نداشته باشند:

import Gallery from './Gallery';

دو آدرس './Gallery.js' یا './Gallery' داخل ریکت کار میکنند, اگر چه مورد اول به سازوکار native ES Modules نزدیک تر است.

Deep Dive

دستور default و export

در اینجا دو راه اصلی وجود دارد که کامپوننت ها یا توابع و یا متغیر هایمان را export کنیم: default export و export خالی. تا اینجا در مثال ها از default export استفاده شده اما از این به بعد شما میتوانید از دستور export خالی هم استفاده کنید.

Default and named exports

اینکه چطور کامپوننت را ایمپورت کنید بستگی دارد به اینکه چطور آن را اکسپورت کنید. و اگر در جای خود استفاده نکنید به ارور برمیخورید.

SyntaxExport statementImport statement
Defaultexport default function Button() {}import Button from './Button.js';
Namedexport function Button() {}import { Button } from './Button.js';

زمانی که شما به صورت پیش فرض ایمپورت میکنید (default import), شما میتوانید هر اسمی را بعد از import به عنوان نام متغیر بنویسید, حتی میتوانید مثلا بنویسید import Banana from './Button.js' ولی در ایمپورت هایی دیگر باید اسمی که در همان فایل اکسپورت کردید را بنویسید.

معمولا از ایمپورت پیش فرض استفاده میشود, مخصوصا زمانی که یک کامپوننت یا تابع داخل یک فایل داریم. و زمانی که از ایمپورت معمولی (named import) که در یک فایل چندین تابع یا کامپوننت داشته باشیم صرف نظر از اینکه از کدام روش استفاده میکنید, سعی کنید نام های مناسبی برای توابع و کامپوننت ها و ایمپورت ها انتخاب کنید. دستوری مانند export default () => {} مشکل زا هست و حذف میشود.

اکسپورت و ایمپورت کردن چند کامپوننت از یک فایل

برگردیم به مثال قبلی, فرض کنیم دو کامپوننت Profile و Gallery را داخل یک فایل داشته باشیم. نمیتوانیم به صورت پیش فرض از آنها اکسپورت بگیریم (export default). پس چکار کنیم؟ از اکسپورت معمولی (export) استفاده میکنیم. در یک فایل فقط یک export default داشته باشد ولی به تعداد مدنظر میتوانید اکسپورت معمولی داشته باشید

Note

شاید پیش خود سوال کنید که از کدام استفاده کنم؟ یکسری از تیم ها فقط از export default استفاده کنند و مابقی توابع داخل فایل را با آن ادغام کنند. یا از export سراسر فایل استفاده کنند. اینکه کدام بهتر است به خودتان بستگی دارد.

ابتدا, کامپوننت Profile را که در فایل Gallery.js موجود است را به اکسپورت بگیرید (از کلمه کلیدی default استفاده نکنید):

export function Profile() {
// ...
}

سپس, کامپوننت Profile را از فایل Gallery.js به فایل App.js ایمپورت کنید (از علامت آکولاد استفاده کنید):

import { Profile } from './Gallery.js';

و در آخر, کامپوننت <Profile /> در کامپوننت App رندر میشود:

export default function App() {
return <Profile />;
}

حال در اینجا فایل Gallery.js دو export دارد: یک default export مربوط به کامپوننت Gallery, و یک named export مربوط به کامپوننت Profile. در فایل App.js هردوی آنها ایمپورت میشوند. حال دستور <Profile /> را به <Gallery /> تغییر بدهید و به مثال بازگردید:

import Gallery from './Gallery.js';
import { Profile } from './Gallery.js';

export default function App() {
 return (
  <Profile />
 );
}

حال شما از هر دو نوع از دستور export استفاده کردید:

 • Gallery.js:
  • کامپوننت Profile به عنوان named export که نام آن Profile است اکسپورت شده.
  • کامپوننت Gallery به عنوان default export اکسپورت شده است
 • App.js:
  • کامپوننت Profile به عنوان named import که نام آن Profile است در Gallery.js ایمپورت شده.
  • کامپوننت Gallery به عنوان default import در فایل Gallery.js ایمپورت شده.
  • کامپوننت App که کامپوننت ریشه است به عنوان default export اکسپورت شده است.

Recap

مواردی که در این صفحه یاد گرفتید:

 • کامپوننت اصلی (root) چیست
 • چگونه یک کامپوننت را export/import کنیم
 • چه زمانی از export/import پیش فرض یا معمولی استفاده کنیم
 • چگونه چندین کامپوننت را که داخل یک فایل هستند را اکسپورت کنیم

Challenge 1 of 1:
تا جایی که میتوانید کامپوننت هارا به کامپوننت های کوچک تری تقسیم کنید

در حال حاضر, فایل Gallery.js دو کامپوننت Profile و Gallery را اکسپورت میکند, که یک مقداری گیج کنندست.

یک فایلی را با نام Profile.js بسازید و کامپوننت Profile را درون آن بیاورید و اکسپورت کنید. سپس در کامپوننت App همان را ایمپورت کنید.

هنگام استفاده از دستور export و import مطمئن شوید از کدام روش استفاده میکنید. برای این منظور جدول زیر را چک کنید:

SyntaxExport statementImport statement
Defaultexport default function Button() {}import Button from './Button.js';
Namedexport function Button() {}import { Button } from './Button.js';
// Move me to Profile.js!
export function Profile() {
 return (
  <img
   src="https://i.imgur.com/QIrZWGIs.jpg"
   alt="Alan L. Hart"
  />
 );
}

export default function Gallery() {
 return (
  <section>
   <h1>Amazing scientists</h1>
   <Profile />
   <Profile />
   <Profile />
  </section>
 );
}

خب بسیار هم عالی! الان وقت آن رسیده که با نوع دیگری از export کار کنید.