استیت به عنوان یک عکس

متغیرهای استیت ممکن است مانند متغیرهای معمولی جاوااسکریپت به نظر بیایند که شما میتوانید از آنها بخوانید یا آنها را تغییر دهید.اما متغیرهای استیت بیشتر شبیه یک عکس گرفته شده عمل میکنند. ست کردن آنها لزومااستیت متغیرهایی که داشتید را عوض نخواهد کرد بلکه به جای این باعث ریرندر می شود.

You will learn

*چطور ست کردن استیت باعث تریگر دوباره رندر شدن می شود *چه زمانی و چطور استیت تغییر می‌کند *چرا استیت بالافاصله اپدیت نمیشود وقتی آن را ست میکنید *چطور هندل کننده های ایونت به اسنپ شات یا عکسی از استیت دسترسی دارند

Setting state triggers renders

ممکن است تصور کنید که رابط کاربری شما به صورت مستقیم به واکنش به رویداد کاربر مثل یک کلیک تغییر می‌کند. در ری‌اکت این یکمی متفاوت از این مدل ذهنی عمل می‌کند. در صفحه قبل، دیدید که تنظیم وضعیت درخواستی برای رندر مجدد از سوی ری اکت دارد. این بدان معناست که برای واکنش رابط به رویداد، شما باید وضعیت را به‌روز کنید.

در این مثال، زمانی که دکمه “ارسال” را فشار می‌دهید، setIsSent(true) به ری‌اکت می‌گوید که واسط کاربری را مجدداً رندر کند:

import { useState } from 'react';

export default function Form() {
 const [isSent, setIsSent] = useState(false);
 const [message, setMessage] = useState('Hi!');
 if (isSent) {
  return <h1>Your message is on its way!</h1>
 }
 return (
  <form onSubmit={(e) => {
   e.preventDefault();
   setIsSent(true);
   sendMessage(message);
  }}>
   <textarea
    placeholder="Message"
    value={message}
    onChange={e => setMessage(e.target.value)}
   />
   <button type="submit">Send</button>
  </form>
 );
}

function sendMessage(message) {
 // ...
}

در زیر توضیح داده شده است چه اتفاقی رخ می‌دهد زمانی که دکمه را کلیک می‌کنید:

 1. onSubmit اجرا می‌شود.
 2. setIsSent(true) مقدار isSent را به true تنظیم می‌کند و یک رندر جدید در صف قرار می‌دهد.
 3. ری‌اکت مؤلفه را بر اساس مقدار جدید isSent مجدداً رندر می‌کند.

بیایید نگاه نزدیک‌تری به رابطه بین وضعیت و رندر کردن بیندازیم.

Rendering takes a snapshot in time

“رندر کردن” به معنای فراخوانی React از مؤلفه شما است، که یک تابع است. JSX که از آن تابع بازمی‌گردانید، مانند یک نمای کلی از رابط کاربری در زمان است. ویژگی‌ها، کنترل‌گرهای رویداد و متغیرهای محلی آن همگی با استفاده از وضعیت آن در زمان رندر، محاسبه شده‌اند.

برخلاف یک عکس یا قطعه فیلم، “نمای کلی” رابط کاربری که شما باز می‌گردانید، تعاملی است. این شامل منطقی مانند کنترل‌گرهای رویداد می‌شود که مشخص می‌کنند واکنش به ورودی‌ها چگونه خواهد بود. React صفحه را برای تطابق با این نمای کلی به‌روز می‌کند و کنترل‌گرهای رویداد را متصل می‌کند. به عبارت دیگر، فشار دادن یک دکمه باعث فعال‌سازی کنترل‌گر کلیک از JSX شما می‌شود.

زمانی که React یک مؤلفه را مجدداً رندر می‌کند:

 1. React دوباره تابع شما را فراخوانی می‌کند.
 2. تابع شما یک نمای کلی JSX جدید را باز می‌گرداند.
 3. سپس React صفحه را به‌روز می‌کند تا با نمای کلی ای که شما بازگردانده‌اید، همخوانی داشته باشد.
 1. React executing the function
 2. Calculating the snapshot
 3. Updating the DOM tree

Illustrated by Rachel Lee Nabors

به عنوان حافظه‌ی یک تابع، استیت مانند یک متغیر معمولی نیست که بعد از بازگشت تابع شما ناپدید شود. در واقع، استیت به واقعیت در ری‌اکت وجود دارد - گویی روی یک قفسه قرار دارد! - خارج از تابع شما. زمانی که ری‌اکت مؤلفه شما را فراخوانی می‌کند، یک نمای کلی از وضعیت برای آن رندر خاص به شما ارائه می‌دهد. تابع شما نیز با مجموعه تازه‌ای از ویژگی‌ها و کنترل‌گرهای رویداد در جی اس اکس خود، همگی محاسبه شده، یک نمای کلی از رابط کاربری باز می‌گرداند.using the state values from that render!

 1. You tell React to update the state
 2. React updates the state value
 3. React passes a snapshot of the state value into the component

Illustrated by Rachel Lee Nabors

در اینجا یک آزمایش کوچک برای نمایش به شما نحوه کار می‌کند. در این مثال، شما ممکن است انتظار داشته باشید با کلیک بر روی دکمه “+3” شمارنده سه بار افزایش پیدا کند چرا که سه بار زیر را فراخوانی می‌کند.setNumber(number + 1)

See what happens when you click the “+3” button:

import { useState } from 'react';

export default function Counter() {
 const [number, setNumber] = useState(0);

 return (
  <>
   <h1>{number}</h1>
   <button onClick={() => {
    setNumber(number + 1);
    setNumber(number + 1);
    setNumber(number + 1);
   }}>+3</button>
  </>
 )
}

توجه داشته باشید که number فقط یک بار در هر کلیک افزایش پیدا می‌کند!

تنظیم وضعیت فقط آن را برای رندر بعدی تغییر می‌دهد. در زمان رندر اول، number برابر با 0 بود. به همین دلیل، در دستگیری رویداد onClick آن رندر، مقدار number هنوز 0 است حتی بعد از فراخوانی setNumber(number + 1):

<button onClick={() => {
setNumber(number + 1);
setNumber(number + 1);
setNumber(number + 1);
}}>+3</button>

در اینجا آنچه کنترل‌گر کلیک دکمه به ری‌اکت می‌گوید به شرح زیر است:

 1. setNumber(number + 1): number برابر با 0 است بنابراین setNumber(0 + 1) فراخوانی می‌شود.
  • React آماده می‌شود تا number را در رندر بعدی به 1 تغییر دهد.
 2. setNumber(number + 1): number برابر با 0 است بنابراین setNumber(0 + 1) فراخوانی می‌شود.
  • React آماده می‌شود تا number را در رندر بعدی به 1 تغییر دهد.
 3. setNumber(number + 1): number برابر با 0 است بنابراین setNumber(0 + 1) فراخوانی می‌شود.
  • React آماده می‌شود تا number را در رندر بعدی به 1 تغییر دهد.

گرچه سه بار setNumber(number + 1) را فراخوانی کردید، اما در دستگیری رویداد این رندر همیشه number برابر با 0 است، بنابراین وضعیت را سه بار به 1 تنظیم می‌کنید. به همین دلیل است که پس از اتمام کنترل‌گر رویداد شما، React مؤلفه را با number برابر با 1 مجدداً رندر می‌کند به جای 3.

همچنین می‌توانید این موضوع را با جایگذاری ذهنی متغیرهای وضعیت با مقادیر آن‌ها در کدتان تصور کنید. از آنجا که متغیر وضعیت number در این رندر برابر با 0 است، کنترل‌گر رویداد آن به این صورت به نظر می‌رسد:

<button onClick={() => {
setNumber(0 + 1);
setNumber(0 + 1);
setNumber(0 + 1);
}}>+3</button>

برای رندر بعدی، number برابر با 1 است، بنابراین کنترل‌گر کلیک آن رندر به این صورت به نظر می‌رسد:

<button onClick={() => {
setNumber(1 + 1);
setNumber(1 + 1);
setNumber(1 + 1);
}}>+3</button>

به همین دلیل است که با کلیک دوباره بر روی دکمه، شمارنده به 2 تنظیم می‌شود، سپس در کلیک بعدی به 3 و به همین ترتیب.

State over time

خب این جالب بود. حالا سعی کنید حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد اگر این دکمه را فشار دهید:

import { useState } from 'react';

export default function Counter() {
 const [number, setNumber] = useState(0);

 return (
  <>
   <h1>{number}</h1>
   <button onClick={() => {
    setNumber(number + 5);
    alert(number);
   }}>+5</button>
  </>
 )
}

اگر از روش جایگذاری متغیرها که قبلاً توضیح داده شد، استفاده کنید، می‌توانید حدس بزنید که پنجره اعلان “0” را نشان می‌دهد:

setNumber(0 + 5);
alert(0);

اما اگر یک تایمر را در حالت هشدار قرار دهید، بنابراین آن فقط پس از رندر شدن مجدد کامپوننت فعال می شود، چه؟ آیا می گوید “۰” یا “۵”؟ حدس بزنید!

import { useState } from 'react';

export default function Counter() {
 const [number, setNumber] = useState(0);

 return (
  <>
   <h1>{number}</h1>
   <button onClick={() => {
    setNumber(number + 5);
    setTimeout(() => {
     alert(number);
    }, 3000);
   }}>+5</button>
  </>
 )
}

شگفت‌آور نیست؟ اگر از روش جایگذاری استفاده کنید، می‌توانید “نمای کلی” از وضعیتی که به پنجره اعلان منتقل شده را ببینید.

setNumber(0 + 5);
setTimeout(() => {
alert(0);
}, 3000);

وضعیتی که در ری‌اکت ذخیره شده است ممکن است توسط زمانی که پنجره اعلان اجرا می‌شود تغییر کرده باشد، اما برای اجرای اعلان از یک نمای کلی از وضعیت در زمان تعامل کاربر با آن استفاده شده است!

مقدار یک متغیر وضعیت هیچ‌گاه در داخل یک رندر تغییر نمی‌کند، حتی اگر کد کنترل‌گر رویداد آن به صورت ناهمزمان باشد. در دستگیری رویداد onClick *آن رندر*، مقدار number به همان 0 باقی می‌ماند حتی بعد از اینکه setNumber(number + 5) فراخوانی شده باشد. مقدار آن زمانی ثابت شد که React با فراخوانی مؤلفه شما “نمای کلی” از رابط کاربری را به دست آورد.

در ادامه مثالی از چگونگی کمتر شدن اشتباهات زمان بندی در کنترل‌گرهای رویدادتان داریم. در زیر یک فرم وجود دارد که با تأخیر پنج ثانیه پیامی ارسال می‌کند. تصور کنید این سناریو:

 1. شما دکمه “ارسال” را فشار می‌دهید و پیام “سلام” را به الیس ارسال می‌کنید.
 2. قبل از پایان تأخیر پنج ثانیه، مقدار فیلد “به” را به “باب” تغییر می‌دهید.

شما چه انتظاری از نمایش پنجره اعلان دارید؟ آیا انتظار دارید عبارت “شما به الیس گفته‌اید سلام” نمایش داده شود؟ یا آیا انتظار دارید عبارت “شما به باب گفته‌اید سلام” نمایش داده شود؟ بر اساس آنچه می‌دانید حدس بزنید، سپس آن را امتحان کنید:

import { useState } from 'react';

export default function Form() {
 const [to, setTo] = useState('Alice');
 const [message, setMessage] = useState('Hello');

 function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();
  setTimeout(() => {
   alert(`You said ${message} to ${to}`);
  }, 5000);
 }

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <label>
    To:{' '}
    <select
     value={to}
     onChange={e => setTo(e.target.value)}>
     <option value="Alice">Alice</option>
     <option value="Bob">Bob</option>
    </select>
   </label>
   <textarea
    placeholder="Message"
    value={message}
    onChange={e => setMessage(e.target.value)}
   />
   <button type="submit">Send</button>
  </form>
 );
}

React مقادیر وضعیت را در داخل کنترل‌گرهای رویداد یک رندر “ثابت” نگه می‌دارد. نیازی به نگرانی از اینکه وضعیت در حال اجرا تغییر کرده است یا نه ندارید.

اما اگر می‌خواهید قبل از یک رندر مجدد وضعیت را بخوانید، می‌خواهید از یک تابع به‌روزکننده وضعیت استفاده کنید که در صفحه بعد توضیح داده شده است!

Recap

 • تنظیم وضعیت درخواستی برای یک رندر جدید است.
 • React وضعیت را خارج از مؤلفه شما ذخیره می‌کند، گویی روی یک قفسه قرار دارد.
 • زمانی که useState را فراخوانی می‌کنید، React به شما یک نمای کلی از وضعیت می‌دهد برای آن رندر.
 • متغیرها و کنترل‌گرهای رویداد از رندر به رندر “باقی نمی‌مانند”. هر رندر کنترل‌گرهای رویداد خود را دارد.
 • هر رندر (و توابع داخل آن) همیشه نمای کلی از وضعیت را می‌بیند که React به آن رندر داده است.
 • می‌توانید به ذهنی وضعیت را در کنترل‌گرهای رویداد جایگزین کنید، به مانند اینکه در مورد JSX رندر شده فکر می‌کنید.
 • کنترل‌گرهای رویدادی که در گذشته ایجاد شده‌اند، مقادیر وضعیت را از رندری که در آن ایجاد شدند دارند.

Challenge 1 of 1:
Implement a traffic light

اینجا یک مؤلفه چراغ عبور پیاده‌روی است که هنگام فشار دادن دکمه فعال می‌شود:

import { useState } from 'react';

export default function TrafficLight() {
 const [walk, setWalk] = useState(true);

 function handleClick() {
  setWalk(!walk);
 }

 return (
  <>
   <button onClick={handleClick}>
    Change to {walk ? 'Stop' : 'Walk'}
   </button>
   <h1 style={{
    color: walk ? 'darkgreen' : 'darkred'
   }}>
    {walk ? 'Walk' : 'Stop'}
   </h1>
  </>
 );
}

یک alert به کنترل‌گر کلیک اضافه کنید. زمانی که چراغ سبز است و می‌گوید “پیاده‌روی”، با کلیک بر روی دکمه باید عبارت “پایان پیاده‌روی بعدی است” نمایش داده شود. زمانی که چراغ قرمز است و می‌گوید “توقف”، با کلیک بر روی دکمه باید عبارت “پیاده‌روی بعدی است” نمایش داده شود.

آیا این تفاوتی ایجاد می‌کند که آیا alert را قبل از یا پس از فراخوانی setWalk قرار دهید؟